Pravila in pogoji

Pravila in pogoji

Avtorske pravice

© Droga Kolinska d.d. Vse pravice pridržane. Droga Kolinska d.d. je del Atlantic Grupe

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh Nosečka Mg, je last Družbe Droga Kolinska d.d. (razen uporabniških vsebin, ki so last avtorjev in so opredeljene v posebnem poglavju) in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine (besedila, slike, logotipi…), objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Družbe Droga Kolinska d.d.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (znak © 2014 Droga Kolinska, d.d. Vse pravice pridržane. Droga Kolinska je del Atlantic Grupe).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Droga Kolinska d.d. (v nadaljevanju tudi Družba) ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Uporabniške vsebine

Spletno mesto Nosečka Mg uporabnikom omogoča objavljanje uporabniških vsebin v okviru funkcionalnosti Klepet in Dnevnik. Uporabnik v nastavitvah določi, ali bodo vsebine v Dnevniku dostopne le njemu ali bo dovolil javno objavo teh vsebin

Družba ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na www.nosecka.mg. Te vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Uporabniške vsebine se objavijo brez predhodne potrditve Družbe, si pa Droga Kolinska d.d. pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniških vsebin se uporabniki izrecno strinjajo s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjajo se, da lahko vse vsebine, ki jih predložijo, Družba ureja, objavi, prenaša, ali prikaže. Družbi Droga Kolinska d.d. dajejo stalno, neizključno, globalno, nelicenčno pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije).

Družba uporabnike poziva, da pri objavljanju upoštevajo pravila obnašanja:

  • Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
  • Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
  • Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti.
  • Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj.
  • Možnost objave uporabniških vsebin uporabljajte le v nekomercialne namene.
  • Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino. To lahko storijo na spletnem mestu z orodjem za prijavo neprimernih vsebin. Če bo prijava po presoji lastnika spletnega mesta Nosečka Mg utemeljena, bo objavljeno vsebino odstranil s spletnega mesta www.nosecka.mg najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema prijave.

Na spletnem mestu Nosečka Mg se lahko prikazujejo tudi uporabniške vsebine iz Facebook strani Nosečka Mg v skladu z nastavitvami zasebnosti posameznega Facebook uporabnika (če je uporabnik določil javno objavo svoje vsebine) in odločitve urednika spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti

Vsebine na spletnem mestu Nosečka Mg so podane izključno v izobraževalne in informativne namene in ne morejo nadomestiti medicinskega nasveta, navodila za zdravljenje ali priporočila zdravstvenih delavcev. Pomembno je, da v zvezi s svojimi individualnimi zdravstvenimi in medicinskimi potrebami upoštevate nasvet svojega zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev. 

Droga Kolinska d.d. se bo na svojih straneh trudila zagotavljati točne in najnovejše podatke, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Droga Kolinska d.d. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletni strani Droge Kolinske d.d. določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Drogo Kolinsko d.d. in nad katerimi Droga Kolinska d.d. nima nadzora, Droga Kolinska d.d. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Droga Kolinska d.d. si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na spletni strani www.nosecka.mg, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Varovanje zasebnosti

Droga Kolinska d.d. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki jih posredujejo, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Družba osebne podatke zbira le takrat, ko so se uporabniki sami odločili, da jih posredujejo s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto in se pri tem z zbiranjem izrecno strinjajo. Osebne podatke Družba uporablja za dostop do določenih storitev (funkcionalnosti Klepet in Dnevnik), izvajanje nagradnih iger, statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabil na dogodke, elektronsko anketiranje.

Za dostop do nekaterih storitev spletnega mesta Nosečka Mg je potrebna prijava s Facebook uporabniškim računom (s funkcionalnostjo Facebook Connect) ali registracija uporabnika na spletnem mestu Nosečka Mg. Ob registraciji mora uporabnik posredovati naslednji osebni podatek:

  • E-naslov

Registracija je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob sprejemu potrdila o prejemu prijave. Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik spletno mesto uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom (ki si ga je izbral sam) in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji.

Registrirani uporabniki lahko v okviru storitve Dnevnik posredujejo tudi druge osebne podatke (svoje podatke, podatke o otroku). Ti osebni podatki so namenjeni izključno uporabniku in on sam v nastavitvah določi, ali bo dovolil njihovo javno objavo ali pa bodo dostopne samo njemu. Družba Droga Kolinska d.d. tej podatkov ne bo uporabljala za trženjske namene.

Če želi uporabnik preklicati registracijo na spletnem mestu Nosečka Mg, to stori tako, da na info@nosecka.mg pošlje zahtevo za preklic registracije. Upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke uporabnika izbrisal iz zbirke osebnih podatkov v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka. Preklic registracije za uporabnika pomeni tudi prekinitev uporabe storitev, ki so dostopne le z registracijo.

Na spletnih straneh www.nosecka.mg so lahko občasno objavljene tudi različne nagradne igre, natečaji ali spletni obrazci, prek katerih Družba zbira osebne podatke uporabnikov. Tako pridobljene osebne podatke sme Družba kot upravljavec uporabljati v skladu s posebnimi pogoji (pravila sodelovanja v nagradni igri, ipd.), ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja.

V skladu z veljavno zakonodajo sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. V primeru uporabe spletnih mest www.nosecka.mg se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ko v obrazcu za posredovanje osebnih podatkov s klikom na Strinjam se s Pravili in pogoji, potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pravili in pogoji. Osebnih in kontaktnih podatkov Družba ne uporablja v druge namene.

Osebni podatki se hranijo v Drogi Kolinski d.d. le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Droga Kolinska d.d. se zavezuje, da bo zaščitila zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično - tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo, posredovanje tretjim osebam ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Vsi podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih, ki so v varovanih prostorih. Uporabnih spletne strani je seznanjen in izrecno strinja, da lahko Družba posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu (Renderspace d.o.o., Trubarjeva 79, Ljubljana). Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Družbe in skladno z opredeljenimi nameni. Družba in ne njen pogodbeni obdelovalec pridobljenih osebnih podatkov v nobeni obliki ne bosta posredovala ali razkrivala tretjim osebam, razen če se bodo uporabniki s tem strinjali ali če bodo tako zahtevali pravosodni organi.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Droga Kolinska d.d. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestila uporabnika, ki je to zahteval.

Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

Piškotki

Poleg osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki, Družba zbira še informacije o uporabi spletnega mesta. Ko uporabnik brska po spletnih mestih, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, ki jih uporabniki podajo ob uporabi tega spletnega mesta. Droga Kolinska d.d. jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

Informacije o uporabi spletnega mesta Družba zbira s piškotki. Piškotek je niz znakov, ki ga brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku. Vanj se shranjujejo podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator in podatke za namen statistične obdelave (spletne strani, iz katerih je prišel na spletno mesto www.nosecka.mg, čas in trajanje obiska, obiskane spletne strani na spletnem mestu www.nosecka.mg in druge podatke, ki niso osebne narave) v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Ob prvem obisku spletnega mesta je uporabnik seznanjen z uporabo piškotkov in povabljen k temu, da poda soglasje za namestitev piškotkov. S soglasjem se šteje, da uporabnik daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo podatkov, zbranih s piškotki.